Shalom 100.3 FM Berekum

Shalom 100.3 FM

Berekum, Ghana | +233502529935

www.shalomfmonline.com